Fundusze Unijne

DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w waszą przyszłość.
Tomasz Pietrus PPHU „TOMPOL” realizuje projekt pn.
Wdrożenie strategii eksportowej w firmie „TOMPOL”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1.
Projekt dotyczy wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu, skierowanego na rynek Niemiec, Rumunii, Rosji i Ukrainy. Wdrożenie
PRE nastąpi dzięki wykorzystaniu czterech działań, tj. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze
wystawcy, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych
odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawy, działania promocyjne i informacyjne.
Projekt realizowany w okresie 01.01.2014 – 31.12.2015.
Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać od Pana Tomasza Pietrusa pod numerem tel. 605 823 808
http://europa.eu/index_pl.htm http://www.poig.gov.pl/ http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mswia.gov.pl/ http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO